Workum in verhalen

€ 2,50

Workum in verhalen, een wandeling door de geschiedenis van de stad.

51 bladzijden

Eindredactie: Albert Althuis

Illustratie omslag: Laura Gerritsen

Vormgeving: Johan Bouwhuis

Uitgave: Stichting Stadsherstel Workum en Museum Warkums Erfskip

Druk: Hunia's Drukkerij Workum