Kleurrijke verhalen uit de Friese kerkgeschiedenis // De blinde musicus uit Workum

€ 26,50

"Kleurrijke verhalen uit de Friese kerkgeschiedenis na 1580"

In dit boek over de Friese kerkgeschiedenis besteedt MarieAnne de Harder aandacht aan de mensen die in de kerk
werken: de dominee, het kerkpersoneel zoals de koster, de
voorzanger en de stovenzetster, de domineesvrouw, en het
gezin in de pastorie.
Al deze mensen hadden zo hun eigen hebbelijkheden
waardoor het in de kerk nooit saai was. In de communicatie
tussen deze werkers konden gemakkelijk, al of niet opzettelijk,
misverstanden ontstaan die leidden tot vermakelijke situaties.
Speciale aandacht besteedt de schrijfster aan het gebruik van
de Friese taal in de kerk, iets wat lang omstreden was. Ook de
onrust die zich soms in de kerken voordeed komt aan de orde.
We krijgen een inkijkje in het interieur van enkele Friese
kerken en zelfs daarover weet de schrijfster kleurrijke verhalen
te vertellen. Dit alles in historisch perspectief.
Een humoristisch en informatief boek, verlevendigd met
gedichten en foto’s.

 

De blinde musicus uit Workum.

Biografie van Hessel de Harder (1915-1987)

Een boeiende biografie van een blinde musicus, Hessel de Harder, die zijn eigen weg volgde, om een volwaardige plaats in de maatschappij te veroveren.